CVE-2024-3137 - CERT CVE
ID CVE-2024-3137
Sažetak Improper Privilege Management in uvdesk/community-skeleton
Reference
CVSS
Base: 7.1
Impact: 4.2
Exploitability:2.8
Pristup
VektorSloženostAutentikacija
NETWORK LOW LOW
Impact
PovjerljivostCjelovitostDostupnost
LOW HIGH NONE
CVSS vektor CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
Zadnje važnije ažuriranje 02-04-2024 - 01:15
Objavljeno 02-04-2024 - 01:15