O usluzi - CERT CVE

O usluzi

CERT CVE je usluga Nacionalnog CERT-a koja se temelji na CVE(Common Vulnerabilities and Exposures) servisu. Radi se o rječniku koji sadrži definicije za javno objavljene računalno-sigurnosne ranjivosti. CVE obavijest sastoji se od identifikacijskog broja, opisa i najmanje jedne javne reference. 

CERT CVE je usluga dostupna putem web sučelja. Namijenjena je svim korisnicima, a posebno onima koji rade u području kibernetičke sigurnosti jer na jednom mjestu nudi sažete informacije o poznatim ranjivostima proizvođača i proizvoda, a koristeći pretplatu korisnici dobivaju obavijesti prema predefiniranim kriterijima na svoju adresu elektroničke pošte. CVE CERT temelji se na javnoj usluzi CIRCL-a (Computer Incident Response Center Luxembourg). 

Korisnicima omogućava pretraživanje javno poznatih podataka o računalno-sigurnosnim ranjivostima softvera i hardvera.  

CERT CVE podatke dohvaća iz sljedećih baza: 

CWE 

CAPEC 

CVE